អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ តាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា!

(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ តាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមូលហេតុ ជួសជុលតម្លើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការពង្រីកផ្លូវ៕

សម្រាប់ព័ត៌លម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s