បទ៖ ស្នេហ៍តែធីតា (លំនាំបទមរតកដើើម) ច្រៀង៖ សួន ប៊ុនសំ & និពន្ធ៖ ពៅ សាមិត្ត សូមអរគុណដែលបានគាំទ្របទចំរៀងនេះ បញ្ជាក់បទនេះមិនមែនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មទេ៕

 

ប្រភព៖ សួន ប៊ុនសំ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s